જનસપડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનસપડી

વિશેષણ

  • 1

    ૧૯ (વેપારીઓનો સંકેત).