જનહિતવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનહિતવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    જનસુખવાદ; જનતાના-બને તેટલા મોટા ભાગના લોકનું સુખ સાધવું, એ સામાજિક ઉદ્દેશવાળો વાદ; 'યુટિલિટેરિયનિઝમ'.