જનીનકાયવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનીનકાયવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંજનીનવિદ્યા; જનીનવિદ્યા; કોષમાંના બધા જ જનીનોનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન; જિનોમિક્સ.