જપતી લાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપતી લાવવી

  • 1

    કબજો લેવા-જપતી કરાવવા સરકારી માણસો લાવવાં, મૂકવાં.