જપ કરાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપ કરાવવા

  • 1

    મંત્રાદિનું રટણ કરાવવું.

  • 2

    આશામાં બેસાડી રાખવું.