જમા આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમા આપવું

  • 1

    જમા બાજુ લખવું.

  • 2

    લેણું પાછું આપવું.