જમીનમહેસૂલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીનમહેસૂલ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જમીન પેટે સરકારને ભરવાનો એક વેરો.