જમીન આસમાન એક હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીન આસમાન એક હોવું

  • 1

    અતિશય મગરૂરી હોવી.

  • 2

    અતિશય વરસાદ વરસવો.