જમીન પર પગ ન મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીન પર પગ ન મૂકવો

  • 1

    ખૂબ ઉતાવળું ચાલવું.

  • 2

    ગર્વથી બહેકી જવું.