જ્યહાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યહાં

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો જહીં; જ્યાં; જે જગાએ જ્યાં.