જ્યારેત્યારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યારેત્યારે

અવ્યય

  • 1

    કોઈને કોઈ વખતે.

  • 2

    ગમે તે વખતે.