જ્યોતિર્મય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યોતિર્મય

વિશેષણ

  • 1

    તેજસ્વી.