જ્યોતિષ્મતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યોતિષ્મતી

વિશેષણ

  • 1

    તારા અને નક્ષત્રોના પ્રકાશવાળી (રાત).

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તારા અને નક્ષત્રોના પ્રકાશવાળી (રાત).