ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જર1

પુંલિંગ

 • 1

  પૈસો; નાણું; સોનું.

 • 2

  કસબ (સોના-રૂપાના તાર) કે કસબનું વણતર.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જેર2

અવ્યય

 • 1

  વશ; તાબે; પરાજિત (જેર કરવું, જેર થવું).

મૂળ

फा.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઓર; મેલી.

 • 2

  કાઠિયાવાડી જળો.

ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જેર

પુંલિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડી જેરો-ભૂકો; ગરેલો ભૂકો; ભૂકો.

 • 2

  તંબાકુનો ભૂકો; જરદો.

 • 3

  ['ઘેરો' પરથી?] ઘચૂમલો; ટોળે વળવું તે.

 • 4

  [?] આગ; લાય.

ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જર

વિશેષણ

 • 1

  જીર્ણ; જર્જર.

ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જેર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝેર સ્ત્રી૰ ઊંચી જગા કે બેઠકની ધાર; ઘરની ઓટલી કે તેની ધાર (ચ.).

 • 2

  ઝાંઝર.

ગુજરાતી માં જરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જર1જર2

જેર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઝાંઝર.