ગુજરાતી

માં જરદની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જરદ1જરદું2જર્દ3જર્દું4

જરદ1

વિશેષણ

 • 1

  પીળું; ઝાંખુંપીળું.

મૂળ

फा. जर्द

ગુજરાતી

માં જરદની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જરદ1જરદું2જર્દ3જર્દું4

જરદું2

વિશેષણ

 • 1

  પીળું; ઝાંખુંપીળું.

મૂળ

फा. जर्द

ગુજરાતી

માં જરદની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જરદ1જરદું2જર્દ3જર્દું4

જર્દ3

વિશેષણ

 • 1

  જરદ; પીળું; ઝાંખુંપીળું.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં જરદની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જરદ1જરદું2જર્દ3જર્દું4

જર્દું4

વિશેષણ

 • 1

  જરદ; પીળું; ઝાંખુંપીળું.

મૂળ

फा.