જલદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જલદેવતા

masculine and feminine plural noun & masculine and feminine plural noun

  • 1

    જળની દેવી; પાણીની પરી.