જલદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જલદેવતા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    જળની દેવી; પાણીની પરી.