જુલાબ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ થવો

  • 1

    ઝાડો ઊતરવો.