જુલાબ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ લેવો

  • 1

    ઝાડાનું ઓસડ લેવું.