ગુજરાતી

માં જળજંતુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જળજંતુ1જળજંતુ2

જળજંતુ1

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    પાણીનાં જીવજંતુ.

ગુજરાતી

માં જળજંતુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જળજંતુ1જળજંતુ2

જળજંતુ2

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    પાણીનું જંતુ.

  • 2

    માછલું.