જળજંત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળજંત્ર

  • 1

    જળના જોરથી ચાલતું યંત્ર.

  • 2

    ફુવારો.

  • 3

    રેંટ.