જળનીલિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળનીલિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સેવાળ.