જળનીલિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળનીલિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સેવાળ.