જળ પોતિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળ પોતિયાં કરવાં

  • 1

    ધોતિયું માથે બાંધી નાહવું.