જળ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળ મૂકવું

  • 1

    પ્રતિજ્ઞા કરવી.