જવાબ માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવાબ માગવો

  • 1

    ખુલાસો પૂછવો-મેળવવો; તપાસ કરવી.

  • 2

    સાક્ષી કહે તે લખી લેવું.