જવા બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવા બેસવું

  • 1

    જવાની તૈયારીમાં હોવું.

  • 2

    મરવાની તૈયારી હોવી.