જાગ તેડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાગ તેડવા

  • 1

    જ્વારા વાવવા કે માતા વાવવાં; રન્નાદેનું આઠ દિવસનું અનુષ્ઠાન કરવું.