જાગ વાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાગ વાવવા

  • 1

    જ્વારા વાવવા કે માતા વાવવાં; રન્નાદેનું આઠ દિવસનું અનુષ્ઠાન કરવું.