જાંઘ ઉઘાડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાંઘ ઉઘાડી કરવી

  • 1

    હાથે કરીને પોતાની એબ ઉઘાડી કરવી.