જાંઘ ખુલ્લી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાંઘ ખુલ્લી કરવી

  • 1

    હાથે કરીને પોતાની એબ ઉઘાડી કરવી.