જાણે અજાણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાણે અજાણે

અવ્યય

  • 1

    જાણતાં કે અજાણતાં; વગર ઇરાદે.