ગુજરાતી

માં જાદુઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુઈ1જાદૂઈ2

જાદુઈ1

વિશેષણ

  • 1

    જાદુથી થયેલું; ચમત્કારી; વિલક્ષણ.

ગુજરાતી

માં જાદુઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુઈ1જાદૂઈ2

જાદૂઈ2

વિશેષણ

  • 1

    જાદુથી થયેલું; ચમત્કારી; વિલક્ષણ.