જાદુઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુઈ

વિશેષણ

  • 1

    જાદુથી થયેલું; ચમત્કારી; વિલક્ષણ.

જાદૂઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂઈ

વિશેષણ

  • 1

    જાદુથી થયેલું; ચમત્કારી; વિલક્ષણ.