જાદુખોરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુખોરો

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

જાદૂખોરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂખોરો

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    જાદુ જાણનાર; જાદુગર.