ગુજરાતી

માં જાદુખોરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુખોરો1જાદૂખોરો2

જાદુખોરો1

વિશેષણ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

ગુજરાતી

માં જાદુખોરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુખોરો1જાદૂખોરો2

જાદૂખોરો2

વિશેષણ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

પુંલિંગ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

પુંલિંગ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.