જાદુગારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુગારું

વિશેષણ

  • 1

    જાદુઈ અસર કરે એવું; માયાવી; મોહક.

જાદૂગારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂગારું

વિશેષણ

  • 1

    જાદુઈ અસર કરે એવું; માયાવી; મોહક.