ગુજરાતી

માં જાદુગારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગારું1જાદૂગારું2

જાદુગારું1

વિશેષણ

  • 1

    જાદુઈ અસર કરે એવું; માયાવી; મોહક.

ગુજરાતી

માં જાદુગારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગારું1જાદૂગારું2

જાદૂગારું2

વિશેષણ

  • 1

    જાદુઈ અસર કરે એવું; માયાવી; મોહક.