જાનીવાસો કાણો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાનીવાસો કાણો થવો

  • 1

    મળતિયાઓમાં ફાટફૂટ પડવી; ઘરની એબ બહાર આવવી.