જામગરી સળગાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જામગરી સળગાવવી

  • 1

    તોપ બંદૂકનો પલીતો સળગાવવો.

  • 2

    લાક્ષણિક ઉશ્કેરણી કરવી; સળગાવવું.