જામીન થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જામીન થવું

  • 1

    બીજાની જોખમદારી પોતા પર લેવાની કબૂલાત આપવી.