જાલમાં ફસાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાલમાં ફસાવું

  • 1

    છેતરાવું; કપટમાં સપડાવું.