જાળખોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાળખોડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જાળાંઝાંખરાં ઇ૰.