જાળાંઝાંખરાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાળાંઝાંખરાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    જાળાં અને ઝાંખરાં.