જાળાવાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાળાવાળા

વિશેષણ

  • 1

    અંગ દેખાય એવા આછા વણાટવાળું.

  • 2

    જરી ગયેલું.