જાહકિયાં ઊડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાહકિયાં ઊડવાં

  • 1

    ખૂબ ખર્ચ પાણી થવું.