જીભનું જૂઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભનું જૂઠું

  • 1

    જૂઠું બોલનાર.