જીભ કઢાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ કઢાવવી

  • 1

    બહુ હેરાન કરવું.

  • 2

    અચંબો ઉપજાવવો.