જીભ ઘસાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ ઘસાઈ જવી

  • 1

    કહી કહીને થાકી જવું.