જીભે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે ચડવું

  • 1

    મોઢે ચઢી જવું; કંઠસ્થ કે યાદ થવું.

  • 2

    ગવાવું; વગોવાવું.