જીભ છૂટી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ છૂટી હોવી

  • 1

    ગમે તેમ-બહુ બોલવું.