જીભ ઝલાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ ઝલાઈ જવી

  • 1

    બોલી ન શકાવું.