જીભ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ વાળવી

  • 1

    શુદ્ધ ઉચ્ચારનો મહાવરો પાડવો.