જીવતી માખ ગળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતી માખ ગળવી

  • 1

    (હરામખોરીનું કે અનૂતનું લીધેલું) પાછું ઓકી કાઢવું; ન જીરવાવું.